Promocje

Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 28
97-300 Piotrków Tryb.

tel. 44 647-69-25
fax. 44 647-79-10
e-mail: biuro@sklejkapiotrkow.pl
GET
  • [what] index
  • [cat] 2
POST
  • Brak danych
SESSION
  • [counter] 0
  • [ip] 18.205.96.39
  • [user] 0
  • [lang] 1
 sql  0.00026 s
0.176 sek, 0.69 MB
Σ=39745516572/SLOW=1593052
AVG QRY 3362.547
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00290 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.05391 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00122 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00471 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00052 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00079 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00054 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00157 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00100 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00087 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00186 s
 sql  0.00041 s