Promocje

Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 28
97-300 Piotrków Tryb.

tel. 44 647-69-25
fax. 44 647-79-10
e-mail: biuro@sklejkapiotrkow.pl
GET
  • [what] index
  • [cat] 2
POST
  • Brak danych
SESSION
  • [counter] 0
  • [ip] 18.204.48.64
  • [user] 0
  • [lang] 1
 sql  0.00046 s
0.113 sek, 0.69 MB
Σ=159491571607/SLOW=8082496
AVG QRY 4382.686
 sql  0.00080 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00103 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00075 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00077 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00070 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00066 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00132 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00066 s
 sql  0.00067 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00190 s
 sql  0.00037 s