Wałki

Wałki połuszczarskie powstają w wyniku obwodowego skrawania wyrzynków głowine olchowych i brzozowych. Są popularnym materiałem wykozystywanym do:
 • palisad i ogrodzeń
 • małej architektury ogrodoewj
 • budowy placów zabaw
 • drewnianej kostki brukowej
RODZAJ WYMIARY WAŁKÓW (typowe)
długość średnica
całe ~210 cm 8,5 - 9 cm
~230 cm 8,5 - 9 cm
~250 cm 8,5 - 9 cm
przecinane ~210 cm
~230 cm
~250 cm
GET
 • [what] index
 • [cat] 31
POST
 • Brak danych
SESSION
 • [counter] 0
 • [ip] 3.80.32.33
 • [user] 0
 • [lang] 1
 sql  0.00045 s
0.310 sek, 1.02 MB
Σ=46748591720/SLOW=1079341
AVG QRY 3259.113
 sql  0.04833 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00151 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00210 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00288 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00193 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00053 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00225 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00061 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00199 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00625 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00084 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00063 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00203 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00134 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00118 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00065 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00079 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00062 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00052 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00176 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00117 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00084 s
 sql  0.00059 s
 sql  0.00080 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00279 s
 sql  0.00036 s