Wałki

Wałki połuszczarskie powstają w wyniku obwodowego skrawania wyrzynków głowine olchowych i brzozowych. Są popularnym materiałem wykozystywanym do:
 • palisad i ogrodzeń
 • małej architektury ogrodoewj
 • budowy placów zabaw
 • drewnianej kostki brukowej
RODZAJ WYMIARY WAŁKÓW (typowe)
długość średnica
całe ~210 cm 8,5 - 9 cm
~230 cm 8,5 - 9 cm
~250 cm 8,5 - 9 cm
przecinane ~210 cm
~230 cm
~250 cm
GET
 • [what] index
 • [cat] 31
POST
 • Brak danych
SESSION
 • [counter] 0
 • [ip] 34.204.191.145
 • [user] 0
 • [lang] 1
 sql  0.00506 s
0.595 sek, 0.95 MB
Σ=10247136246/SLOW=265382
AVG QRY 3747.130
 sql  0.00372 s
 sql  0.00163 s
 sql  0.00115 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00076 s
 sql  0.00061 s
 sql  0.00065 s
 sql  0.00146 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00059 s
 sql  0.00067 s
 sql  0.00070 s
 sql  0.00072 s
 sql  0.00051 s
 sql  0.00071 s
 sql  0.00146 s
 sql  0.00160 s
 sql  0.00083 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00056 s
 sql  0.00068 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00100 s
 sql  0.00078 s
 sql  0.00079 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00067 s
 sql  0.00053 s
 sql  0.00151 s
 sql  0.00207 s
 sql  0.00131 s
 sql  0.00195 s
 sql  0.00271 s
 sql  0.00198 s
 sql  0.00138 s
 sql  0.00062 s
 sql  0.00160 s
 sql  0.00059 s
 sql  0.00062 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00083 s
 sql  0.00100 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00080 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00142 s
 sql  0.00106 s
 sql  0.00089 s
 sql  0.00063 s
 sql  0.00093 s
 sql  0.00052 s
 sql  0.00127 s
 sql  0.00061 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00131 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00072 s
 sql  0.00066 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00059 s
 sql  0.00072 s
 sql  0.00121 s
 sql  0.00088 s
 sql  0.00097 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00538 s
 sql  0.00476 s
 sql  0.00059 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00117 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00081 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00328 s
 sql  0.00386 s
 sql  0.00199 s
 sql  0.00069 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00083 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00495 s
 sql  0.00449 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00059 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00054 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00071 s
 sql  0.00433 s
 sql  0.00413 s
 sql  0.00073 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00074 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00538 s
 sql  0.00363 s
 sql  0.00162 s
 sql  0.00103 s
 sql  0.00135 s
 sql  0.00135 s
 sql  0.00091 s
 sql  0.00084 s
 sql  0.00180 s
 sql  0.00068 s
 sql  0.00080 s
 sql  0.00089 s
 sql  0.00077 s
 sql  0.00087 s
 sql  0.00097 s
 sql  0.00072 s
 sql  0.00460 s
 sql  0.00508 s
 sql  0.00277 s
 sql  0.00166 s
 sql  0.00152 s
 sql  0.00188 s
 sql  0.00149 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00463 s
 sql  0.00419 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00426 s
 sql  0.00381 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00092 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00122 s
 sql  0.00065 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00428 s
 sql  0.00459 s
 sql  0.00120 s
 sql  0.00077 s
 sql  0.00071 s
 sql  0.00086 s
 sql  0.00095 s
 sql  0.00084 s
 sql  0.00128 s
 sql  0.00120 s
 sql  0.00134 s
 sql  0.00176 s
 sql  0.00144 s
 sql  0.00137 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00516 s
 sql  0.00533 s
 sql  0.00118 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00481 s
 sql  0.00377 s
 sql  0.00128 s
 sql  0.00107 s
 sql  0.00129 s
 sql  0.00177 s
 sql  0.00210 s
 sql  0.00147 s
 sql  0.00127 s
 sql  0.00138 s
 sql  0.00148 s
 sql  0.00202 s
 sql  0.00226 s
 sql  0.00201 s
 sql  0.00638 s
 sql  0.00648 s
 sql  0.00285 s
 sql  0.00181 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00128 s
 sql  0.00111 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00555 s
 sql  0.00513 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00093 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00425 s
 sql  0.00404 s
 sql  0.00082 s
 sql  0.00056 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00080 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00080 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00097 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00621 s
 sql  0.00426 s
 sql  0.00088 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00064 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00440 s
 sql  0.00339 s
 sql  0.00089 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00087 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00071 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00194 s
 sql  0.00336 s
 sql  0.00128 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00069 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00205 s
 sql  0.00308 s
 sql  0.00148 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00067 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00064 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00051 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00033 s