Wałki

Wałki połuszczarskie powstają w wyniku obwodowego skrawania wyrzynków głowine olchowych i brzozowych. Są popularnym materiałem wykozystywanym do:
 • palisad i ogrodzeń
 • małej architektury ogrodoewj
 • budowy placów zabaw
 • drewnianej kostki brukowej
RODZAJ WYMIARY WAŁKÓW (typowe)
długość średnica
całe ~210 cm 8,5 - 9 cm
~230 cm 8,5 - 9 cm
~250 cm 8,5 - 9 cm
przecinane ~210 cm
~230 cm
~250 cm
GET
 • [what] index
 • [cat] 31
POST
 • Brak danych
SESSION
 • [counter] 0
 • [ip] 54.224.44.168
 • [user] 0
 • [lang] 1
 sql  0.00024 s
0.220 sek, 1 MB
Σ=10255895487/SLOW=351450
AVG QRY 4300.562
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00335 s
 sql  0.00184 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.03754 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00103 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00172 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00082 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00093 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00105 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00059 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00089 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00075 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00107 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00118 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00086 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00194 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00233 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00360 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00051 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00068 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00190 s
 sql  0.00084 s
 sql  0.00072 s
 sql  0.00260 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00145 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00122 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00083 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00128 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00052 s
 sql  0.00135 s
 sql  0.00187 s
 sql  0.00073 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00148 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00203 s
 sql  0.00165 s
 sql  0.00299 s