Wałki

Wałki połuszczarskie powstają w wyniku obwodowego skrawania wyrzynków głowine olchowych i brzozowych. Są popularnym materiałem wykozystywanym do:
 • palisad i ogrodzeń
 • małej architektury ogrodoewj
 • budowy placów zabaw
 • drewnianej kostki brukowej
RODZAJ WYMIARY WAŁKÓW (typowe)
długość średnica
całe ~210 cm 8,5 - 9 cm
~230 cm 8,5 - 9 cm
~250 cm 8,5 - 9 cm
przecinane ~210 cm
~230 cm
~250 cm
GET
 • [what] index
 • [cat] 31
POST
 • Brak danych
SESSION
 • [counter] 0
 • [ip] 18.212.222.217
 • [user] 0
 • [lang] 1
 sql  0.00116 s
0.336 sek, 1.02 MB
Σ=56239170533/SLOW=1398842
AVG QRY 3304.672
 sql  0.00076 s
 sql  0.00062 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00779 s
 sql  0.00074 s
 sql  0.05855 s
 sql  0.00200 s
 sql  0.00384 s
 sql  0.00115 s
 sql  0.00053 s
 sql  0.00051 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00052 s
 sql  0.00053 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00064 s
 sql  0.00064 s
 sql  0.00073 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00067 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00052 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00065 s
 sql  0.00109 s
 sql  0.00090 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00051 s
 sql  0.00108 s
 sql  0.00122 s
 sql  0.00100 s
 sql  0.00134 s
 sql  0.00170 s
 sql  0.00151 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00118 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00056 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00221 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00298 s
 sql  0.00063 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00080 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00111 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00162 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00207 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00111 s
 sql  0.00062 s
 sql  0.00148 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00063 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00067 s
 sql  0.00069 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00054 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00108 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00123 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00087 s
 sql  0.00076 s
 sql  0.00054 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00056 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00073 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00056 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00091 s
 sql  0.00205 s
 sql  0.00126 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00053 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00051 s
 sql  0.00061 s
 sql  0.00195 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00255 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00067 s
 sql  0.00109 s
 sql  0.00074 s
 sql  0.00068 s
 sql  0.00357 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00111 s
 sql  0.00098 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00133 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00064 s
 sql  0.00070 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00094 s
 sql  0.00139 s
 sql  0.00262 s
 sql  0.00247 s
 sql  0.00411 s
 sql  0.00182 s
 sql  0.00284 s
 sql  0.00136 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00075 s
 sql  0.00102 s
 sql  0.00124 s
 sql  0.00184 s
 sql  0.00064 s
 sql  0.00500 s
 sql  0.00141 s
 sql  0.00094 s
 sql  0.00248 s
 sql  0.00188 s
 sql  0.00064 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00052 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00076 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00205 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00239 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00070 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00111 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00052 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00100 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00388 s
 sql  0.00081 s
 sql  0.00226 s
 sql  0.00176 s
 sql  0.00321 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00129 s