Wałki

Wałki połuszczarskie powstają w wyniku obwodowego skrawania wyrzynków głowine olchowych i brzozowych. Są popularnym materiałem wykozystywanym do:
 • palisad i ogrodzeń
 • małej architektury ogrodoewj
 • budowy placów zabaw
 • drewnianej kostki brukowej
RODZAJ WYMIARY WAŁKÓW (typowe)
długość średnica
całe ~210 cm 8,5 - 9 cm
~230 cm 8,5 - 9 cm
~250 cm 8,5 - 9 cm
przecinane ~210 cm
~230 cm
~250 cm
GET
 • [what] index
 • [cat] 31
POST
 • Brak danych
SESSION
 • [counter] 0
 • [ip] 3.235.40.122
 • [user] 0
 • [lang] 1
 sql  0.00037 s
0.323 sek, 0.95 MB
Σ=2602069694/SLOW=25397
AVG QRY 2100.326
 sql  0.00022 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00098 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00138 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00088 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00157 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00064 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00045 s