Sklejka liścista

SKLEJKA LIŚCISTA  WODOODPORNA

Specyfikacja sklejki:

TYP: sklejka wodoodporna
KLEJ:  Klej fenolowo - formaldehydowy
RODZAJ SKLEJKI: liścista
RODZAJDREWNA: brzoza/olcha
BUDOWA SKLEJKI: jednorodna

POWIERZCHNIA: szlifowane
KLASA HIGIENICZNOŚCI: E-1
GRUBOŚĆ FORNIRU: 1,5 mm - 2,5 mm
WILGOTNOŚĆ: 5%-12%
GĘSTOŚĆ: 660 - 760 m3


FORMAT GRUBOŚĆ KLASA JAKOŚCI
UKŁAD PODŁUŻNY UKŁAD POPRZECZNY
2440x1250 1250x2440 4 mm-30 mm

kl I
kl II
kl III
kl IV

2130x1250 1250x2130 4 mm-30 mm
2100x1250 1250x2100 4 mm-50 mm

Klasyfikacja jakościowa dla sklejki liścistej wg PN - EN 635-2

KLASA I
 • Sęki szpilkowe - do 3 szt./m2
 • Zdrowe zrośnięte sęki - do Ø15 mm, do sumy Ø do 30 mm/m2
 • Wypełnione (ale nie kitem syntetycznym) zepsute sęki - do Ø6 mm, do 2 szt./m2
 • Wypełnione (ale nie kitem syntetycznym) pęknięcia - do 3 mm szer., do 1/10 dług. płyty, do 3 szt./m szer. płyty
 • Wstawki dobrane kolorem - do 3 szt./m2
 • Nieznaczne zróżnicowanie barwy
 • Uszkodzenia krawędzi - do 2 mm
KLASA II

 • Zdrowe zrośnięte sęki - do Ø35 mm
 • Zakitowane zepsute sęki i otwory po sękach - do Ø10 mm, do 3 szt./m2
 • Zakitowane pęknięcia - do 5 mm szerokości, do 1/5 długości płyty, do 3szt./m szer. płyty
 • Wstawki z dobranym kolorem 6 szt/m2
 • Nieznaczne zróżnicowanie barwy
 • Uszkodzenia krawędzi - do 5 mm
KLASA III

 • Zdrowe zrośnięte sęki - do Ø50 mm
 • Zakitowane sęki zepsute i otwory po sękach - do Ø40 mm
 • Zakitowane pęknięcia - do 20 mm szerokości, do 1/3 długości płyty, do 3 szt./m szer. płyty
 • Pęknięcia zamknięte dopuszczalne, wypełnione bez ograniczeń
 • Wstawki bez ograniczeń
 • Przebarwienia
 • Zakłądki do 2 szt.m2
 • Przebicia klejowe - do 5 % powierzchni płyty
 • Przeszlifowania - do 1 % powierzchni płyty
 • Uszkodzenia krawędzi - do 5 mm
KLASA IV

 • Powierzchnia sklejki nieszlifowana o słabej jakości.
 • Uszkodzenia krawędzi płyty.
 • Zakłądki, otwarte spoiny wgłebieina, odciski, wybrzuszenia, przebicia klejowe - dopuszczalne
 • Pękinęcia otwarte, zamkinęte - dopuszczalne
 • Sęki zdrowei zrośnięte, szpilkowe - dopuszczalne
 • Sęki zepsute, nie zrośnięte, otwory po sękach
GET
 • [what] index
 • [cat] 25
POST
 • Brak danych
SESSION
 • [counter] 0
 • [ip] 54.81.195.140
 • [user] 0
 • [lang] 1
 sql  0.00027 s
0.291 sek, 1.02 MB
Σ=18630714953/SLOW=364944
AVG QRY 3120.664
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00170 s
 sql  0.00241 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.02819 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00054 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00408 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00102 s
 sql  0.00100 s
 sql  0.00056 s
 sql  0.00056 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00054 s
 sql  0.00241 s
 sql  0.00069 s
 sql  0.00136 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00070 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00075 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00119 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00079 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00085 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00070 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00132 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00101 s
 sql  0.00088 s
 sql  0.00072 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00061 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00077 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00062 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00087 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00082 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00082 s
 sql  0.00059 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00105 s
 sql  0.00578 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00127 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00086 s
 sql  0.00114 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00127 s
 sql  0.00292 s
 sql  0.00074 s
 sql  0.00390 s
 sql  0.00334 s
 sql  0.00110 s
 sql  0.00068 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00117 s
 sql  0.00266 s
 sql  0.00144 s
 sql  0.00051 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00453 s
 sql  0.00051 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00134 s
 sql  0.00064 s
 sql  0.00074 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00089 s
 sql  0.00077 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00097 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00065 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00069 s
 sql  0.00079 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00132 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00051 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00068 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00336 s
 sql  0.00232 s
 sql  0.00145 s
 sql  0.00080 s
 sql  0.00219 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00062 s
 sql  0.00182 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00194 s
 sql  0.00332 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00064 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00077 s
 sql  0.00107 s
 sql  0.00075 s
 sql  0.00088 s
 sql  0.00091 s
 sql  0.00142 s
 sql  0.00301 s
 sql  0.00124 s
 sql  0.00110 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00072 s
 sql  0.00076 s
 sql  0.00454 s
 sql  0.00166 s
 sql  0.00200 s
 sql  0.00102 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00118 s
 sql  0.00132 s
 sql  0.00560 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00153 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00084 s