Sklejka wodoodporna

Sklejka wodoodporna jest produkowana przez Sklejki Piotrkowskie z poniższych gatunków drewna:
 1. sosnowego -  100% surowiec iglasty
 2. brzozowego  - 100% surowiec liściasty
 3. olchowego    - 100% surowiec liściasty

Klasy jakości:  I, II, III, IV wg PN-EN 635
 • wodoodporna: na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej, do użytku w warunkach zewnętrznych (wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-3)  w klasie higieniczności E1.

Zastosowanie
 • budownictwo, produkcja okien i drzwi, przemysł samochodowy, meblarstwo
 • szkutnictwo
 • skrzynie, pojemniki

Możliwości obróbki:
 • Cięcie na mniejsze formaty na formatyzerkach; obróbka krawędzi prosta i profilowa, wiercenie tworów, rowków itp. w centrach obróbczych CNC.
 • Obróbka krawędzi płyt i formatek na wpust-wypust (min. rozstaw między frezowanymi krawędziami 300 mm, zakres obrabianych grubości 16-30mm).
GET
 • [what] index
 • [cat] 23
POST
 • Brak danych
SESSION
 • [counter] 0
 • [ip] 54.224.44.168
 • [user] 0
 • [lang] 1
 sql  0.00040 s
0.263 sek, 1 MB
Σ=10257120719/SLOW=351463
AVG QRY 4300.448
 sql  0.00021 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00314 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.04347 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00078 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00080 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00117 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00094 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00084 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00098 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00128 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00119 s
 sql  0.00248 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00164 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00358 s
 sql  0.00114 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00080 s
 sql  0.00090 s
 sql  0.00605 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00635 s
 sql  0.00274 s
 sql  0.00093 s
 sql  0.00104 s
 sql  0.00380 s
 sql  0.00511 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00124 s
 sql  0.00225 s
 sql  0.00168 s
 sql  0.00098 s
 sql  0.00113 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00175 s
 sql  0.00196 s
 sql  0.00146 s
 sql  0.00156 s
 sql  0.00342 s
 sql  0.00382 s
 sql  0.00337 s
 sql  0.00084 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00051 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00085 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00091 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00075 s
 sql  0.00077 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00051 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00069 s
 sql  0.00065 s
 sql  0.00226 s
 sql  0.00199 s
 sql  0.00198 s
 sql  0.00109 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00037 s