Sklejka antypoślizgowa
Sklejka anytypoślizgowa z jednostronnym odciskiem siatki
typ sklejki  grubość w mm format gęstość
wodoodporna liściasta 12 - 30 2440x1250 650-700 kg/m3

Sklejka antypoślizgowa produkowana przez Piotrkowskie Sklejki jest produktem powstałym  z drewna liścistego z polskich lasów . Powstaje poprzez obustronne nałożenie żywicy fenolowo- formaldehydowej na wierzchnią warstwę sklejki. W trakcie procesu utwardzania na jednej powierzchni odciśnięta zostaje siatka dając doskonałą powierzchnię antypoślizgową. Powstała powierzchnia zabezpiecza arkusz przed wilgocią, zapobiega rozwojowi grzybów i podwyższa odporność na ścieranie. Brzegi sklejki  zabezpieczone są wodoodporną farbą akrylową.ZASTOSOWANIE

w przemyśle samochodowym
 •     naczepy samochodowe (podłogi)
 •     przy budowie kontenerów
 •     podłogi wagonów towarowych


w budownictwie
 •     pomosty
 •     rusztowania
 •     podesty komunikacyjne

pozostałe
 •     półki do regałow metalowych
GET
 • [what] index
 • [cat] 28
POST
 • Brak danych
SESSION
 • [counter] 0
 • [ip] 54.90.185.120
 • [user] 0
 • [lang] 1
 sql  0.00032 s
0.186 sek, 1.02 MB
Σ=26644440027/SLOW=567044
AVG QRY 3200.586
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00289 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00103 s
 sql  0.00498 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00411 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00150 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00309 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00062 s
 sql  0.00078 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00086 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00079 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00164 s
 sql  0.00223 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00101 s
 sql  0.00237 s
 sql  0.00052 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00113 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00076 s
 sql  0.00095 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00080 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00084 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00063 s
 sql  0.00152 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00148 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00094 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00486 s
 sql  0.00155 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00102 s
 sql  0.00082 s
 sql  0.00252 s
 sql  0.00125 s