Sklejka liścista

Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 28
97-300 Piotrków Tryb.

tel. 44 647-69-25
fax. 44 647-79-10
e-mail: biuro@sklejkapiotrkow.pl
GET
  • [what] index
  • [cat] 12
POST
  • Brak danych
SESSION
  • [counter] 0
  • [ip] 35.153.135.60
  • [user] 0
  • [lang] 1
 sql  0.00022 s
0.215 sek, 0.91 MB
Σ=6154654850/SLOW=249898
AVG QRY 3251.469
 sql  0.00018 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00569 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00192 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00100 s
 sql  0.00167 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00125 s
 sql  0.00128 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00447 s
 sql  0.00377 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00367 s
 sql  0.00120 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00063 s
 sql  0.00116 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00063 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00137 s
 sql  0.00266 s
 sql  0.00113 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00213 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00069 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00147 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00157 s
 sql  0.00121 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00141 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00137 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00135 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00082 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00536 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00174 s
 sql  0.00258 s
 sql  0.00098 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00168 s
 sql  0.00053 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00106 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00120 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00205 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00322 s
 sql  0.00203 s
 sql  0.00462 s
 sql  0.00233 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00277 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00105 s
 sql  0.00353 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00105 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00096 s
 sql  0.00098 s
 sql  0.00323 s
 sql  0.00102 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00157 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00231 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00110 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00018 s