Sklejka liścista

Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 28
97-300 Piotrków Tryb.

tel. 44 647-69-25
fax. 44 647-79-10
e-mail: biuro@sklejkapiotrkow.pl
GET
  • [what] index
  • [cat] 12
POST
  • Brak danych
SESSION
  • [counter] 0
  • [ip] 54.80.173.217
  • [user] 0
  • [lang] 1
 sql  0.00038 s
0.573 sek, 0.91 MB
Σ=196972520053/SLOW=12783343
AVG QRY 4193.231
 sql  0.00056 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00089 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00152 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00111 s
 sql  0.00103 s
 sql  0.00121 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00217 s
 sql  0.00108 s
 sql  0.00551 s
 sql  0.00346 s
 sql  0.00207 s
 sql  0.00059 s
 sql  0.00131 s
 sql  0.00068 s
 sql  0.00097 s
 sql  0.00163 s
 sql  0.00077 s
 sql  0.00129 s
 sql  0.00085 s
 sql  0.00131 s
 sql  0.00469 s
 sql  0.00100 s
 sql  0.00068 s
 sql  0.00106 s
 sql  0.00138 s
 sql  0.00127 s
 sql  0.00119 s
 sql  0.00141 s
 sql  0.00137 s
 sql  0.00150 s
 sql  0.00111 s
 sql  0.00153 s
 sql  0.00166 s
 sql  0.00150 s
 sql  0.00161 s
 sql  0.00330 s
 sql  0.00171 s
 sql  0.00274 s
 sql  0.00231 s
 sql  0.00233 s
 sql  0.00264 s
 sql  0.00485 s
 sql  0.00300 s
 sql  0.00285 s
 sql  0.00372 s
 sql  0.00592 s
 sql  0.00667 s
 sql  0.00590 s
 sql  0.00276 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00053 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00052 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00053 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00223 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00053 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00054 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00056 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00067 s
 sql  0.00090 s
 sql  0.00072 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00087 s
 sql  0.00100 s
 sql  0.00114 s
 sql  0.00104 s
 sql  0.00109 s
 sql  0.00105 s
 sql  0.00106 s
 sql  0.00119 s
 sql  0.00132 s
 sql  0.00160 s
 sql  0.00120 s
 sql  0.00159 s
 sql  0.00189 s
 sql  0.00186 s
 sql  0.00214 s
 sql  0.00183 s
 sql  0.00214 s
 sql  0.00280 s
 sql  0.00177 s
 sql  0.00197 s
 sql  0.00209 s
 sql  0.00255 s
 sql  0.00270 s
 sql  0.00314 s
 sql  0.00261 s
 sql  0.00285 s
 sql  0.00264 s
 sql  0.00270 s
 sql  0.00275 s
 sql  0.00299 s
 sql  0.00414 s
 sql  0.00316 s
 sql  0.00281 s
 sql  0.00434 s
 sql  0.00423 s
 sql  0.00428 s
 sql  0.00417 s
 sql  0.00399 s
 sql  0.00418 s
 sql  0.00443 s
 sql  0.00556 s
 sql  0.00698 s
 sql  0.00687 s
 sql  0.00623 s
 sql  0.00719 s
 sql  0.00738 s
 sql  0.00772 s
 sql  0.00843 s
 sql  0.00147 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00059 s
 sql  0.00077 s
 sql  0.00052 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00163 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00052 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00134 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00053 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00059 s
 sql  0.00093 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00150 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00123 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00056 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00078 s
 sql  0.00100 s
 sql  0.00124 s
 sql  0.00127 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00106 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00088 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00115 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00156 s
 sql  0.00097 s