Sklejka liścista

Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 28
97-300 Piotrków Tryb.

tel. 44 647-69-25
fax. 44 647-79-10
e-mail: biuro@sklejkapiotrkow.pl
GET
  • [what] index
  • [cat] 12
POST
  • Brak danych
SESSION
  • [counter] 0
  • [ip] 34.237.138.69
  • [user] 0
  • [lang] 1
 sql  0.00042 s
0.163 sek, 0.91 MB
Σ=59247959264/SLOW=2224863
AVG QRY 4057.16
 sql  0.00044 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00096 s
 sql  0.00068 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00060 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00154 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00068 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00067 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00044 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00061 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00193 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00071 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00057 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00173 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00097 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00189 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00097 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00199 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00079 s
 sql  0.00173 s
 sql  0.00055 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00196 s
 sql  0.00042 s