Sklejka liścista

Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 28
97-300 Piotrków Tryb.

tel. 44 647-69-25
fax. 44 647-79-10
e-mail: biuro@sklejkapiotrkow.pl
GET
  • [what] index
  • [cat] 12
POST
  • Brak danych
SESSION
  • [counter] 0
  • [ip] 35.175.113.29
  • [user] 0
  • [lang] 1
 sql  0.00053 s
0.179 sek, 0.91 MB
Σ=72728432450/SLOW=2782939
AVG QRY 3516.686
 sql  0.00054 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00093 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00013 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00120 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00013 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00080 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00211 s
 sql  0.00230 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00054 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00079 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00242 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00100 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00172 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00105 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00845 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00228 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00013 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00013 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00013 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00088 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00104 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00014 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00383 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00062 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00105 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00015 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00328 s
 sql  0.00095 s
 sql  0.00102 s
 sql  0.00114 s
 sql  0.00140 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00016 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00240 s
 sql  0.00047 s