Sklejka iglasta

SKLEJKA IGLASTA  SUCHTRWAŁA

Specyfikacja sklejki:

TYP: sklejka suchotrwała
KLEJ:  Klej mocznikowo - formaldehydowy
RODZAJ SKLEJKI: iglasta
RODZAJDREWNA: sosna
BUDOWA SKLEJKI: jednorodna

POWIERZCHNIA: szlifowane
KLASA HIGIENICZNOŚCI: E-1
GRUBOŚĆ FORNIRU: 1,5 - 2,5 mm
WILGOTNOŚĆ: 5%-12%
GĘSTOŚĆ: 550 - 690 m3


FORMAT GRUBOŚĆ KLASA JAKOŚCI
UKŁAD PODŁUŻNY UKŁAD POPRZECZNY
2440x1250 1250x2440 4 mm-30 mm

kl I
kl II
kl III
kl IV

2130x1250 1250x2130 4 mm-30 mm
2100x1250 1250x2100 4 mm-50 mm

Klasyfikacja jakościowa dla sklejki iglastej wg PN - EN 635-3

KLASA I
 • Sęki szpilkowe - do 3 szt./m2
 • Zdrowe zrośnięte sęki - do Ø15 mm, do sumy Ø do 30 mm/m2
 • Wypełnione (ale nie kitem syntetycznym) zepsute sęki - do Ø6 mm, do 2 szt./m2
 • Wypełnione (ale nie kitem syntetycznym) pęknięcia - do 3 mm szer., do 1/10 dług. płyty, do 3 szt./m szer. płyty
 • Wstawki dobrane kolorem - do 5 szt./m2
 • Nieznaczne zróżnicowanie barwy
 • Uszkodzenia krawędzi - do 2 mm
KLASA II

 • Zdrowe zrośnięte sęki - do Ø50 mm
 • Zakitowane zepsute sęki i otwory po sękach - do Ø25 mm, do 6 szt./m2
 • Zakitowane pęknięcia - do 10 mm szerokości, do 1/3 długości płyty, do 3 szt./m szer. płyty
 • Wstawki
 • Nieznaczne zróżnicowanie barwy
 • Uszkodzenia krawędzi - do 5 mm
KLASA III

 • Zdrowe zrośnięte sęki - do Ø60 mm
 • Zakitowane sęki zepsute i otwory po sękach - do Ø40 mm
 • Zakitowane pęknięcia - do 15 mm szerokości, do 1/2 długości płyty, 3 szt./m szer. płyty
 • Wstawki
 • Przebarwienia
 • Przebicia klejowe - do 5 % powierzchni płyty
 • Przeszlifowania - do 1 % powierzchni płyty
 • Uszkodzenia krawędzi - do 5 mm
KLASA IV
 • Powierzchnia sklejki nieszlifowana o słabej jakości.
 • Dopuszczalne cechy charakterystyczne to dziury po sękach i pęknięcia, łaty i kliny, uszkodzenia krawędzi płyty.
 • Wypełnienia mogą odbiegać kolorystycznie od powierzchni. Sklejki stosowane jako element konstrukcyjny.
GET
 • [what] index
 • [cat] 15
POST
 • Brak danych
SESSION
 • [counter] 0
 • [ip] 54.81.195.140
 • [user] 0
 • [lang] 1
 sql  0.00023 s
1.334 sek, 1.02 MB
Σ=18629800507/SLOW=364925
AVG QRY 3120.671
 sql  0.00042 s
 sql  0.00090 s
 sql  0.00139 s
 sql  0.00151 s
 sql  0.00113 s
 sql  0.00365 s
 sql  0.00182 s
 sql  0.00124 s
 sql  0.00128 s
 sql  0.00142 s
 sql  0.00136 s
 sql  0.00167 s
 sql  0.00140 s
 sql  0.00161 s
 sql  0.00187 s
 sql  0.00250 s
 sql  0.00147 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00048 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00063 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00142 s
 sql  0.00050 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00053 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00071 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00099 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00084 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00116 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00280 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00198 s
 sql  0.00099 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00092 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00122 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00263 s
 sql  0.00400 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00082 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00046 s
 sql  0.00114 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00495 s
 sql  0.00071 s
 sql  0.00216 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00207 s
 sql  0.00250 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00062 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00342 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00113 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00064 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00231 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00226 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00094 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00121 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00058 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00212 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00127 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00135 s
 sql  0.00173 s
 sql  0.00111 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00041 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00101 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00087 s
 sql  0.00059 s
 sql  0.00264 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00068 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00047 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00083 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00074 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00131 s
 sql  0.00260 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00221 s
 sql  0.00018 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00021 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00043 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00020 s
 sql  0.00019 s
 sql  0.00042 s
 sql  0.01214 s
 sql  0.00100 s
 sql  0.00090 s
 sql  0.00179 s
 sql  0.00159 s
 sql  0.00139 s
 sql  0.00086 s